PTS Princípy Tvorby Softvéru

Toto je stránka venovaná návrhu systému na projekt z PTS.

ÚvodÚčel

Tento dokument definuje návrh dizajnu pre Dochádzkový / prístupový systém.

Opis systému

Systém by mal na univerzite uľahčiť sledovanie dochádzky študentov a zamestnancov univerzity. Tak isto by mal pomôcť k zvýšeniu bezpečnosti a to tým že bude zaznamenávať presné časy prístupov osôb do danej budovy, alebo miestnosti.

 • zaznamenávanie príchodov a odchodov osôb z / do jednotlivých miestností a budov
 • riadenie prístupu do jednotlivých častí univerzity
 • prehľad a štatistiky dochádzky osôb
 • zobrazenie prítomných a neprítomných osôb v jednotlivých sektoroch školy (miestnosti, budovy)

Dokumenty

Filozofia systémového dizajnuVýber systémovej konfigurácie

Táto aplikácia sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvou je internetová aplikácia, ktorá beží na serveri Apache, ku ktorej sa pristupuje z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet. Druhou časťou sú čítačky kariet umiestnené po budove.

Obmedzenia

Systém bude navrhnutý výlučne pre servery s podporou PHP verzie 5 a MySQL verzie 5.

Návrh systémového dizajnuClass Diagram

ClassDiagram

Data Diagram

DataDiagram

Activity Diagram

ActivityDiagram

Sequence Diagram

SequenceDiagram

Obsah

 1. Úvod
  • Účel
  • Opis systému
 2. Dokumenty
 3. Filozofia systémového dizajnu
  • Výber systémovej konfigurácie
  • Obmedzenia
 4. Návrh systémového dizajnu
  • Class Diagram
  • Data Diagram
  • Activity Diagram
  • Sequence Diagram