Hlavná stránka

Táto webová stránka je venovaná projektu z predmetu GSVM - GRAFICKÉ SYSTÉMY, VIZUALIZÁCIA A MULTIMÉDIÁ. Nachádza sa tu jedna s mojich panorám a 3D model Michalskej brány.