Práca aktuálne

Pre bližšie informácie o mojej diplomovke prejdite na stránku informácie.


Denník:

  • do 24.03.2013 - vytvorenie stránky a hľadanie vhodného simulátora
  • prezentácia na Projektový seminár
  • do 21.06.2013 - programovanie zakladov aplikacie v ODE (Open Dynamics Engine)