Loďka a vodopád - popis projektu pred animáciou

14.12.2013 12:11:09

Vytvorenie scenérie vodopádov so simuláciou padajúcej vody.

Na začiatku simulácie bude len skala bez vody, ktorá neskôr začne tiecť a padať z vodopádu.

Neskôr sa po vode priplaví loď, ktorá padne dolu vodopádom.

Story board nájdete na stránke Obrázky / Videá.

Napísal tomas


Denník

14.12.2013 18:26:08

  • 24.09.2013 - vytvorenie stránky k projektu
  • 05.10.2013 - dokončenie story boardu a zavesenie na stránku
  • do 29.11.2013 - vytvorenie základnej simulácie vodopádu
  • do 4.12.2013 - vytvorenie krajiny, texturovanie krajiny
  • do 12.12.2013 - vytvorenie všetkých scén vrátene fyziky (reakcie loďky s vodou), pohyb kamery a pohyb loďky, hmla, úpravy vodopádu do požadovanej podoby
  • do 14.12.2013 - renderovanie a ozvučenie projektu - finákny projekt nájdete na stránke Obrázky / Videá

Napísal tomas