Práca aktuálne

Denník

 • 22.2.2012 - vytvorenie stránky
 • 28.2.2012 - základný návrh databázy a rozvrhnutie aplikácie nanovo, naprogramovanie základného jadra aplikácie
 • 6.3.2012 - zopakovanie si ajaxu (chat), úprava databázy a prehodnotenie úmyslu nevyužiť PHP framework (základná štruktúra MVC aplikácie)
 • 14.3.2012 - úprava controllerov, kreslenie diagramov
 • 20.3.2012 - príprava teoretickej časti bakalárskej práce
 • 27.3.2012 - návšteva školiteľa
 • 28.3.2012 - porovnávanie budúcej funkcionality mojej bakalárky s aplikáciami, ktoré už existujú (k teoretickej časti)
 • 30.3.2012 - prírpava classu pre pluginy do aplikácie (ktoré budú spracovávať, spúšťať a starať sa o beh inštalovaných pluginov)
 • 6.4.2012 - príprava scenárov ako možno aplikáciu využiť
 • 14.4.2012 - programovanie pridávania nástenkových postov a zobrazovania nástenky prihlásenému užívateľovi
 • 17.4.2012 - programovanie microblogovacieho nástroja, príprava aplikácie pre možnosť inštalácie pluginov
 • 21.4.2012 - vytvorenie prezentácie STIAHNUŤ (PDF)
 • 28.4.2012 - štruktúra (obsah) bakalárky STIAHNUŤ (PDF)
 • 29.4.2012 - úprava existujúceho kódu, zjednodušenie DB modelov
 • 4.5.2012 - programovanie niektorých ajaxových súčastí systému (ako napr. chat)
 • 7.5.2012 - programovanie správcu súborov
 • 10.5.2012 - úprava naprogramovaného a programovanie nového ajaxu pomocou JQuery
 • 14.5.2012 - zefektívnenie prenášaných dát medzi serverom a aplikáciou, oprava existujúcich chýb v aplikácii
 • 15.5.2012 - zdieľanie súborov medzi užívateľmi
 • 18.5.2012 - programovanie administračnej časti systému
 • 21.5.2012 - dokončenie teoretickej časti bakalárskej práce na 70%
 • 23.5.2012 - posledné úpravy v 70%-nej teoretickej časti bakalárskej práce
 • 31.5.2012 - viazanie bakalárskej práce :)

BAKALÁRSKA PRÁCA